แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566


ปรับปรุงข้อมูล 4/10/2566 15:13:18
, จำนวนการเข้าดู 240