สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีนำผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ณ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ “โอกาสและอุปสรรคในการขยายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์” แก่คณะผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ และบุคลากรจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งมีการเสวนาในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่มีการเผาหญ้าหรือตอซังเพื่อช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานในห้องปฏิบัติการเพื่อดูการผลิตจุลินทรีย์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3720

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      72