สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดงาน "เปิดบ้านแม่โจ้เปิดประตูสู่ชุมชน" ทั้งนี้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได่ร่วมในกิจกรรมนี้ โดยมีการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำการผลิตเกษตรอินทรีย์ และได้นำผู้สนใจเยี่ยมชมผลงานต่างๆและห้องปฏิบัติการ ดูผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของสถาบันฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์

ปรับปรุงข้อมูล : 12/11/2555 14:50:44     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5732

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75