สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

....สถาบัน IQS  โดยรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร “การใช้ปัจจัยการผลิตอินทรีย์และการใช้ไคติน-ไคโตซานที่ผลิตจากหอยเชอรี่” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ (สวทช.) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 87 คน ที่บ้านวัดป่าตึง ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับฟังบรรยายและชมการสาธิตการเสียบยอดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากสนใจจะเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์และมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกสิงคโปร์และญี่ปุ่น

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2554 4:34:48     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1129

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      76