สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดค่าย "ยุวชนเกษตรอินทรีย์แคมป์ รุ่นที่ 2 " ในวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เยาวชนรุ่นใหม่ในเรื่องเกษตรอินทรีย์รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ และในระหว่างการฝึกอบรมใด้นำเยาวชนเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางพิรมล เจริญเผ่า รองปลัดกระทรวงพาณิชย์มาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5418

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      83