สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ระหว่างวันที่ 3-11 พฤษภาคม 2555

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ บรรยายโดยคุณศรราม

     

       สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา

บ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร

                   

รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น มอบของที่ระลึกแก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร     

            

               

การผลิตยางพาราแบบครบวงจรและการผลิตปุ๋ยซิลิกอน โดยบริษัท ฟุ๊กเทียน กรุ๊ฟ จำกัด    

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7804

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75