สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ IQS ต้อนรับอาจารย์อภิชญา ทองทับ และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ในส่วนของการให้บริการ ห้องปฎิบัติการ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

              

                                       

สามารถ เข้าไปกด like เป็น fanpage กันได้แล้ว กดที่นี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขอขอบคุณ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ที่เข้ามาเยี่ยมชมสถาบัน  

ปรับปรุงข้อมูล : 2/1/2555 16:03:25     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8352

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      83