สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

                                ตามที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาการรวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมชาในการพัฒนาระบบมาตรฐาน GMP Codex ที่ปรึกษาได้เข้าให้คำปรึกษาโรงงานแปรรูปชาที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ในจังหวัด เชียงราย โดยโรงงานผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP Codex ได้แก่ บริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัด  บริษัท ฉุยฟง จำกัด , บริษัท วังพุดตาล จำกัด โรงงานใบชาสยาม และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิรุฬห์ชาไทย รวม 5 โรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายโรงงานชาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP Codex โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี และ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1เป็นประธานในพิธี

ภาพประกอบพิธีเปิดป้ายโรงงานผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP Codex

                                                     

                           

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9289

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      72