สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าเยี่ยมชมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ในวันที่ 12 มกราคม 2555

รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ร่วมถ่ายรูปกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


         

ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกให้แก่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคณะ 

 

ผู้อำนวยการแนะนำสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
   


                 

ผู้อำนวยการแนะนำสารชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ให้แก่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา


 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5381

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75