สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน

"ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา"

การสมัครให้ SCAN ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF

ส่งมาที่E-mail : saraban.iqs@mju.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566

ใบสมัครงาน (คลิก)

ปรับปรุงข้อมูล : 17/10/2566 14:14:51     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 68

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      62