สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับเชิญจาก สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ให้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ ภายในงานแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ Isan BCG Expo 2022 ณ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้มีการออกบูธสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ของสถาบัน ทั้งการให้คำปรึกษา การบริการตรวจวิเคราาะห์ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้ในทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทำหน้าที่แนะนำให้ความรู้และความเข้าใจ แก่ผู้เข้าเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 16/12/2565 11:03:46     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 275

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      72