สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 053-875640

โครงการฝีกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโครและนาโนเทคโนโลยี 

อบรมวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. การอบรมเป็นแบบออนไลน์ (Online) ผ่านลิงค์ Zoom Meeting

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565  รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงข้อมูล : 12/8/2565 9:23:36     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 202

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด