ประกาศรับสมัครงานเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 7/10/2563 17:45:53     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 237

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ประกาศ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  รายละเอียดดังนี้

ข่าวล่าสุด