ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พบปะเกษตรจังหวัดพะเยา

ปรับปรุงข้อมูล : 24/9/2563 16:53:28     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 102

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พบปะเกษตรจังหวัดพะเยา

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษา เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อดำเนินงานเก็บข้อมูลภายใต้กิจกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดพะเยา นั้น

          ในโอกาสนี้ ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คุณสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา
คุณชิชานา  จันทร์เปา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคุณกรณ์สิรี  อภิสิริรัชฎ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ข่าวล่าสุด