ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017

ปรับปรุงข้อมูล : 30/7/2563 9:06:44     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 51

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) 
ได้ผ่านการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ในขอบข่ายการทดสอบ Coliform และ Total plate count ในน้ำ, Total plate count ในหัวเชื้อจุลินทรีย์,
Total plate count ในน้ำหมักชีวภาพ, Total plate count ในอาหาร และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนฟอสเฟต ในผักใบเขียว


 

ข่าวล่าสุด