ประกาศรับสมัครงานเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันฯ จำนวน 1 อัตรา

ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2563 10:52:23     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 242

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องรับสมัตรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  รายละเอียดดังนี้

ข่าวล่าสุด