ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2563 11:01:39     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 170

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันฯ รายละเอียดดังนี้

ข่าวล่าสุด