ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2563 11:02:25     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 443

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันฯ รายละเอียดดังนี้

ข่าวล่าสุด