ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 20/3/2563 18:17:03     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 252

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันฯ รายละเอียดดังนี้

ข่าวล่าสุด