ต้อนรับคณะทำงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกระบวนการผลิตทางการเกษตร จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปรับปรุงข้อมูล : 18/12/2562 15:03:20     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 109

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเกษตรและกระบวนการผลิตทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานของสถาบันในด้านต่างๆ จำนวน 36 คนพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ควบคุมจำนวน 2 คน

ข่าวล่าสุด