ห้องปฏิบัติการดำเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ปรับปรุงข้อมูล : 16/12/2562 10:55:11     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 122

กลุ่มข่าวสาร :

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เวอร์ชั่น 2017 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีการตรวจติดตามความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562  ณ ห้องข้าวหอมแดง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด