บริษัท OneCert International(Thailand) Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 9/7/2562 14:51:01     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 254

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562

Mr. Sandeep Bhargava

Chief Executive Officer

บริษัท OneCert International(P)Ltd.
และ ทีมงาน / Mr.Martin Blom / Manager

บริษัท OneCert International(Thailand) Co.,Ltd.

เข้าพบปะทักทาย ปรึกษาหารือกับ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด