ตัวแทนสถาบันฯร่วมเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบรรพชนผู้สร้างแม่โจ้ ณ อนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2562 12:50:45     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 309

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2562

ตัวแทนสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบรรพชนผู้สร้างแม่โจ้ ณ อนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ

" เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส "

ข่าวล่าสุด