ร่วมถวายพระพรฯ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

ปรับปรุงข้อมูล : 8/5/2562 11:16:41     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 184

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

8 พ.ค.2562

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมถวายพระพรฯ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ในกาลนี้ / รักษาการอธิการบดี และ รักษาการรองอธิการบดี / ได้ให้เกียรติ์ / ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS)

ข่าวล่าสุด