ขอร่วมกราบบังคมถวายพระพร

ปรับปรุงข้อมูล : 7/5/2562 19:50:10     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 197

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) /  และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ขอร่วมกัน กราบบังคมถวายพระพร

แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

เนื่องในวาระฉลองราชาภิเษกฯ ตามราชประเพณี อันงดงามของชาติไทย

อย่างยิ่งใหญ่ และ สมพระเกียรติ์

# ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน #

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมฯ ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า / คณะกรรมการบริหารงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) และ พนักงานทุกๆคน

ข่าวล่าสุด