สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่  9-10 มิถุนายน 2561 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ธกส.และธ.ออมสินพร้อมด้วย  สสว.สำนักงานสาขา จ.พะเยามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจ  การสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up 2561 โดยงบประมาณสนับสนุนจาก สสว. มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม 80  คน ดำเนินการ 2 วัน  ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2561 9:25:01     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 918

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75