สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 7 มิถันายน 2561 จัดพิธีสรุปผลการดำเนินงานคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตรปีที่ 2 (โครงการ 5 ปี) อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมส่วนกลางมาประเมินพร้อมทั้งฝากขอบคุณที่ปรึกษาจากสถาบัน IQS แม่โจ้ และมีความประสงค์ให้สถาบันเป็นผู้นำด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
นอกจากนี้ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกกลุ่มให้เน้นเรื่ององค์ความรู้ตามที่ม.แม่โจ้ได้มาสรุปงานครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 8/6/2561 8:38:54     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 571

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75