รับสมัครงานบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2559 9:22:10     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 902

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ทางสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีความ่ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข่าวล่าสุด