สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปมาตรฐานอินทรีย์สากล ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่  9-17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ผศ.ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นตัวแทน พร้อมทั้งคณะบุคคลากรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานแสดงสินค้ามาตรฐานอินทรีย์สากล (BioFach 2015) ซึ่งมีผู้ประกอบการจากทั่วโลกนำสินค้าอินทรีย์มาตรฐานอินทรีย์สากลมาร่วมแสดงในงานและหาคู่ค้าทางธุรกิจ โดยมีพื้นที่จัดแสดงสินค้าทั้งสิ้นประมาณ 41,120 ตารางเมตร มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 44,000 ราย จาก 136 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมงานได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน (ข้าวอินทรีย์แปรรูป) ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิราพรฟู๊ด(กล้วยแปรรูปอินทรีย์) และบริษัทวังพุดตาน (ชาอินทรีย์แปรรูป) รวมถึงเครื่องดื่มชาใบหม่อนแปรรูปจากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม จากการร่วมงานแสดงสินค้า BioFach 2015 ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมากและยังได้รับการติดต่อทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 26/5/2558 19:45:53     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 795

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75