สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2554 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยความร่วมมือของบริษัทสุขะ เฮาส์ (ประเทศสิงคโปร์) จำกัด เพื่อศึกษาดูงานด้านตลาดเกษตรอินทรีย์และเยี่ยมชมกิจการของบริษัทสุขะ เฮาส์ พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้มด้านการตลาดอินทรีย์จากเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ จากนั้นเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS : National University of Singapore) ปิดท้ายด้วยการไปทำบุญโดยบริจาคทุนส่วนหนึ่งให้แก่สถานเลี้ยงเด็กไม่สมประกอบซึ่งบริษัทสุขะ เฮาส์รับเข้าทำงานง่ายๆ ที่คนพิการสามารถทำได้ เช่น ติดสติกเกอร์ ตัดกระดาษ แจกโบรชัวส์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งงานนี้ บุคลากรจากศูนย์วิจัยพลังงานและกองคลังเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2209

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68