สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยและคณะจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้เข้าพบผู้บริหารและคณะทำงานตลาดกลาง วัตถุดิบสมุมนไพรภาคเหนือ เพื่อหารือแผนงานโครงการตลาดกลางฯ  ในโอกาสนี้ทางสถาบันการแพทย์แผนไทย  ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้สำหรับการดำเนินโครงการต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 5/12/2554 14:38:33     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 843

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75