สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

นายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท O’ Farm Ltd. ประเทศฮ่องกง และทีมงานจาก บริษัทเดอะสุขขะเฮ้าส์(ไทยแลนด์) จำกัด นำเยี่ยมชมการทำงานของสถาบันฯในเรื่องการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ในระดับมาตรฐานสากล และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และโรงงานผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ Mr. Rex Yau ผู้บริหาร บริษัท O’ Farm Ltd. ได้ให้ความสนใจ การทำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นแนวทางในการขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ไปยังประเทศฮ่องกงต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2556 9:22:52     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2293

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      72