สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยนายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลมุ่งสู่ AEC และการจัดทำระบบเอกสารควบคุมภายใน ให้แก่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล และต้นแบบตลาดกลางสมุนไพรอินทรีย์ภาคเหนือ ซึ่งIQS เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ยังได้ร่วมงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบสุขภาพชุมชน จ.มหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย มาร่วมงานและเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2998

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75