สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 สถาบัน IQS นำโดยรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงชาอินทรีย์และโรงงานผลิตของเกษตรกรในดอยปู่หมื่น อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่, ดอยวาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย และ ดอยแม่สลอง อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมของแปลงและโรงงานที่ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ USDA-NOP ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ตรวจจากหน่วยงานตรวจรับรอง onecert จะเดินทางมาตรวจรับรองในอาทิตย์หน้า (4-8 กย.)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2906

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75