สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางสาวศศิธร อินเขียน เข้ารับเสดร็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเสด็จไปเป็นองค์ประธานภายใต้กิจกรรม Prison on the Move: Bangkok Rules In-progress Platform ก้าวใหม่ของเรือนจำ : เวทีความก้าวหน้าของข้อกำหนดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2556 ณ เรือนจำกลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี และทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ ซึ่งสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานอินทรีย์สำหรับเรื่อยจำชั่วคราว ภายใต้โครงการกำลังใจฯ และพระองค์ทานทรงพระราชทานเข็มและของที่ระลึก แก่ รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น และผู้ร่วมดำเนินโครงการกำลังใจฯ อีกด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2595

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75