สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดย รองศาสตราจารย์ดนุวัติ เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ นายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รวมถึง ผู้บริหารจากบริษัท เดอะสุขขะเฮ้าส์(ไทยแลนด์) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Zhang Xue-Hai ประธานองค์กร Taiwan Legal Association, World Peace Association, Taiwan Peace Service, Friend of Thailand และ Ms. Amy Wang เลขานุการและผู้ประสานงานระหว่างองค์กร ทั้งนี้ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมใหม่ๆในการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมการทำงานของสถาบันฯ และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าทางการเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2469

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75