สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับเรือนจำชั่วคราว ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 11-14 มิถุนายน 2556 ทีมที่ปรึกษา นายพัฒน์ โกจินอก นายหัสนัย ธรรมสังวาลย์ และนางสาวศศิธร อินเขียน เข้าฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังตามหลักสูตร การใช้ปัจจัยการผลิต การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร และการบริหารจัดการ วิธีการทำสารชีวภาพในการควบคุมศัตรูพืช และการใช้วัสดุเหลือใช้ในการทำปัจจัยการผลิต พร้อมติดตั้งถังผลิตจุลินทรีย์ให้แก่เรือนจำเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร แก่ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ และ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท และร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษามหาราชินี 2556 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท

ปรับปรุงข้อมูล : 7/1/2556 17:15:20     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2517

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      72