สารชีวภัณฑ์ (จุลินทรีย์)


ปรับปรุงข้อมูล : 13/2/2563 15:38:01     อ่าน : 50781

จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน ที่เราผลิตนั้น ได้รับการคัดเลือกมาแล้วในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005

และได้รับการรับรองปัจจัยการผลิตอินทรีย์จาก IFOAM (มกท) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในแปลงปลูก ที่ต้องการยื่นการประเมินมาตรฐานในระดับต่างๆได้

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเอกสาร Non-GMO กับเราได้ ตามใบเสร็จรับเงิน ??

--ชนิดขวด 1 ลิตร ราคาขวดละ 120บาท 
--ชนิดแกลลอน 5 ลิตร ราคาแกลลอนละ 500บาท 
(ชนิดน้ำทุกผลิตภัณฑ์ ราคาเท่ากัน)

--MMO 8 ขนาด 500 กรัม ราคาถุงละ 200 บาท

--MMO 8 ขนาด 1,000 กรัม ราคาถุงละ 370 บาท

--MMO 9 ขนาด 5 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 50 บาท

การเก็บรักษา (ทุกชนิดผลิตภัณฑ์)

--เก็บให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่มีฉลากอยู่ สถานที่เก็บต้องแห้ง ร่มเย็น และพ้นจากแสงแดด หางไกลจากเด็ก และสัตว์เลี้ยง ปิดฝาหรือมัดให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน

--ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย, บาซิลลัส ซับทีลีส(BS),Bacillus thuringiansis (BT) เป็นต้น 
--สนใจสินค้า สามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ตามวันเวลาราชการ )

--หรือติดต่อ 053-875648 (คุณสันติภพ) LINE ID : saleiqs

MMOสูตร1 บำรุงทางดิน เพิ่มธาตุอาหาร

MMOสูตร2 บำรุงทางใบ(ฮอร์โมน)

MMOสูตร3 บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น

MMOสูตร4 บีที(BT) กำจัดหนอน

MMOสูตร5 เชื้อราบิวเวอเรีย กำจัดเพลี้ย

MMOสูตร6 เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันรากเน่าโคนเน่า

MMOสูตร7 บีเอส(BS) กำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย

MMO 8 (ไตรโคเดอร์มาผง) : สำหรับควบคุมและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

MMO 9 (สารปรับปรุงดิน) : สำหรับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินและเพิ่มความแข็งแรงของพืช