การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์           

     อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

งานเคมีวิเคราะห์
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และสารสำคัญต่างๆ เช่น เครื่อง HPLC, AAS, GC, GC-MS, ICP-MS, LC-MS เป็นต้น


งานชีววิทยาและเครื่องมือพื้นฐาน
เช่น เครื่องปั่นเหวี่ยง, ตู้ดูดควัน, ตู้อบลมร้อน เป็นต้น


งานชีวโมเลกุลและชีววิทยา
เช่น เครื่อง PCR, Nanodrop, Autoclave, ตู้ปลอดเชื้อ เป็นต้น


กล้องจุลทรรศน์และเครื่องถ่ายภาพ
วิเคราะห์รายละเอียดขององค์ประกอบภายในและภายนอกพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น เครื่อง SEM, EDX, กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น

     ขั้นตอนการขอใช้บริการ
     ใบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
   สอบถามข้อมูล และจองเครื่องมือ
   โทรศัพท์: 0 5387 5646
   LINE ID: serviceiqs 
   
                       

ติดต่อสอบถาม: สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 053-875646   serviceiqs   IQS Maejo   serviceiqs@gmail.com


ปรับปรุงข้อมูล 1/6/2564 15:24:48
, จำนวนการเข้าดู 1033