>>>  สรรพคุณ

  เป็นเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลีส ( Bacillus subtilis ; Bs) ใช้สำหรับป้องกันและกำจัด โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

สาเหตุของโรคพืช ได้โดยตรง สามารถปรับตัวและทนต่อสภาพแวดล้อมที่ แปรปรวนโดยการสร้างสปอร์และทนต่อสภาพอากาศร้อน ชื้นได้ดี

นอกจากนี้ยังผลิตสารพิษบางชนิดที่มีประโยชน์ใน การนำมาใช้กระตุ้น ให้เกิดความต้านทานของพืชต่อเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของ

โรคพืช ใช้สำหรับ ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่ เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย เช่น ในข้าวได้แก่  โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้ และโรคเมล็ดด่าง

ในไม้ผลได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า ในส่วนของ พืชผักได้แก่ โรคแอนแทรคโนสในพริก ในผักกินใบเช่น คะน้า ได้แก่โรคใบจุดที่เกิดจาก

เชื้อรา เป็นต้น

 

 >>>  วิธีการใช้


       ใช้อัตราส่วน 80-100 ซีซี. (8-10 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก ๆ 5-7 วัน หากระบาดรุนแรง ควรใช้อัตราส่วน 100-120 ซีซี.

(10-12 ช้อนแกง) ผสม น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ต้นพืชให้เปียกชุ่ม ควรฉีดพ่นเมื่อ แดดร่ม หรือช่วงเย็น เนื่องจาก Bs 
ถูกททำลายด้วยแสงยูวี

------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ:
 053-875648
 saleiqs
 IQS Maejo  

 


ปรับปรุงข้อมูล 8/6/2564 15:50:52
, จำนวนการเข้าดู 647