>>>  สรรพคุณ

    เป็นเชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiana ) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงซึ่ง สามารถทำลายแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ

ในพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด เช่น แมลงศัตรูพืชเป้าหมายในข้าว ได้แก่ เพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบ

ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ทำลายช่อมะม่วง แมลงค่อม ทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ่อนส้ม เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ  ไรแดง

ในพืชผักได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไร ขาว แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อต่างๆ ในอ้อยได้แก่ แมลง ค่อมทอง เป็นต้น โดยกลไกการ

เข้าทำลายแมลงของเชื้อบิวเวอร์เรีย คือ เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ใน สภาพความชื้นที่เหมาะสม เชื้อจะงอกเส้นใย

แทงผ่าน เปลือก และผิวของแมลงเข้าไปในลำตัวแมลง แล้วขยายจำนวนเจริญ อยู่ภายในโดยใช้เนื้อเยื่อของแมลงเป็นอาหาร แมลงจะตาย

ในที่สุด ภายในระยะเวลาต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และ วัยของแมลง โดยทั่วไปประมาณ 3 - 14 วัน

 

 >>>  วิธีการใช้


      ผสม MMO 5 ปริมาตร 100 ซีซี. (10 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงที่มีการระบาด ของแมลงศัตรูพืช หลังจากพ่นแล้ว

2-3 วัน หากยังพบ แมลงศัตรูพืชอยู่ให้ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง ฉีดพ่นเป็นประจำทุกๆ 14 วัน เพื่อป้องกันการระบาดของแมลง ศัตรูพืช เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การใช้งาน ควรใช้ร่วมกับสารจับใบชีวภาพ เช่น ประคำดีควาย หรือสบู่ลาย คนให้เข้ากัน จากนั้น ทดสอบการจับใบโดยใช้ใบตองจุ่ม

------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ:
 053-875648
 saleiqs
 IQS Maejo  

 


ปรับปรุงข้อมูล 8/6/2564 15:49:07
, จำนวนการเข้าดู 863