>>>  สรรพคุณ

     เป็นจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis หรือเรียกว่า “Bt” เชื้อ Bt ทำหน้าที่เคลือบผิวของพืช สามารถสร้างพิษในรูปผลึกโปรตีน

เมื่อหนอนและแมลงมา กินพืชจะมีผลทำให้ส่วนปากและช่องท้องของหนอนเป็น อัมพาต พิษจะทำลายผนังช่องท้องของแมลงศัตรูพืช

ทำให้ แมลงศัตรูพืช หยุดการกินอาหาร มีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง และตาย เนื่องจากขาดอาหาร และเลือดเป็นพิษ เหมาะ สำหรับใช้ในแปลงปลูก

ผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด และยังให้ผลดีกับการควบคุมเชื้อรายอด พืช ควบคุมตัวอ่อนของหนอนใยผัก

หนอนผีเสื้อกะหล่ำ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะผล มะเขือเทศ ปลอดภัยไม่มีพิษตกค้างในพืชและสิ่งแวดล้อม

ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

 

 >>>  วิธีการใช้


      สำหรับกำจัดหนอน แมลง ใช้อัตราส่วน 80-100 ซีซี. (8-10 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุกๆ 7  วัน หากระบาดรุนแรง

ควรใช้อัตราส่วน 100-120 ซีซี.(10-12 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรฉีดพ่นช่วงเย็น เนื่องจาก เชื้อ MMO Bt 
ถูกทำลายได้ด้วยรังสียูวี

และไม่ ควรผสมเชื้อ 
MMO Bt กับสารกำจัดศัตรูพืชในคราวเดียวกัน เนื่องจากสารบางชนิดอาจะทำให้เชื้อ MMO Bt เสื่อม ประสิทธิภาพลงได้ 

ควรสำรวจแปลงปลูกพืชและตัวหนอนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และฉีดพ่นทุกครั้ง เมื่อพบหนอน หรือแมลงศัตรูพืช หากไม่สามารถลงสำรวจแปลงได้

ให้ใช้ในอัตราส่วนที่ กำหนด และหากสามารถควบคุมหนอนและแมลงได้แล้วให้ ใช้อัตราส่วน 80-100  ซีซี. (8-10 ช้อนแกง)

ผสมน้ำ 20  ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 14 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรใช้ ควบคู่กับสารจับใบ เช่น ประคำดีควาย หรือสบู่ลาย คนให้ เข้ากัน

จากนั้นทดสอบการจับใบโดยใช้ใบตองจุ่ม

------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ:
 053-875648
 saleiqs
 IQS Maejo  

 


ปรับปรุงข้อมูล 8/6/2564 15:48:21
, จำนวนการเข้าดู 771