>>>  สรรพคุณ

                  เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพเหมาะใช้สำหรับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเป็นหัวเชื้อเร่งการย่อยสลายในการทำปุ๋ยหมัก

เพิ่มธาตุอาหารแก่พืชจากกระบวนการย่อยสลาย ใช้ได้ผลดีกับนาข้าว พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด เสริมสร้างการเจริญเติบโต

ออกดอก ออกผลดี ป้องกันโรคแมลง และกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืช 

 >>>  วิธีการใช้


       ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ 40 ซีซี (4 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดลงดินบริเวณทรงพุ่มของพืชแค่พอชื้น หรือราดลงบนอินทรีย์วัตถุ

จะมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยระยะแรกใช้ทุก ๆ 7 วัน ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง หลังจากนั้นใช้ทุก ๆ 14 วัน จนเก็บเกี่ยวผลผลิต กรณีใช้เร่งการทำ

ปุ๋ยหมัก ให้ผสมน้ำในอัตรา 10 ซีซี (1 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 10 ลิตร แล้วราดลงบนวัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยหมักในแต่ละชั้นหรือรดให้ทั่ว

------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ:
 053-875648
 saleiqs
 IQS Maejo  


ปรับปรุงข้อมูล 21/7/2565 11:25:29
, จำนวนการเข้าดู 954