สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555 ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดถังเช่าและเห็ดชนิดต่างๆ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเห็ดครบวงจร จังหวัดอ่างทอง และเยี่ยมชมดูงานโรงงานผลิตจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทดีดี นาโนเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยได้ประธานบริหาร คุณสิรภพ รักษ์ธนธัช และรองประธานบริหาร คุณฐปนรมย์ แจ่มใส ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ และการผลิตจุลินทรีย์ รวมถึงเยี่ยมชมการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ของโรงงานอีกด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 11/12/2555 10:37:09     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8768

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68