สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

....เมื่อวันที่ 11 และ12 พฤศจิกายน 2553  รศ. ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบัน IQS ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ “ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อการส่งออก” โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับบริษัท บีไอจี ฟาร์ม จำกัด และได้นำคณะผู้บริหารโครงการฯ ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OPC  กลุ่มต่างๆ ในเขต จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2554 4:44:10     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 798

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68