สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

....เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา คณะเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จำนวน 5 คน นำโดย นายยิ่ง เดชจิรโชติ ประธานกรรมการ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลของสถาบัน IQS  โดยมี รศ. ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการฯ  ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผลการเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2554 4:10:49     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1070

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68