สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

....เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 90 คน นำโดย ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการฯ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม “ตามรอยเท้าพ่อกับฮอนด้า”  โดยมี รศ. ดนุวัต เพ็งอ้น หัวหน้าโครงการฯ  ให้การต้อนรับและนายพัฒน์ โกจินอก เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2554 4:02:52     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3644

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68