สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการต้อนรับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน และเรียนรู้การดำเนินงานตลาดกลางสมุนไพรอินทรีย์ ภาคเหนือเพื่อนำมาประยุกต์เป็นแนวทางการดำเนินงานในจังหวัดปทุมธานีให้เป็นแหล่งตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรของภาคกลางต่อไป ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันได้พาคณะดูงานเยี่ยมชมผลงานของสถาบันฯ ในด้านอื่นๆ รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการตรวจผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นกัน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4303

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68