สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพอาวีฟ ประเทศอิสราเอล แจ้งการเยี่ยมชมจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของอิสราเอล จำนวน 8 คน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-อิสราเอล ปี 2555 ณ ประเทศไทย

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30-12.00 น.

 

        

 รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯแนะนำสถาบันฯ                     เยี่ยมชมห้องบริการลูกค้า

 

   

                                                             เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ

เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการจุลินทรีย์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6644

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68