โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563 หัวข้อ “การบัญชีต้นทุน”

ปรับปรุงข้อมูล : 27/8/2563 15:27:09     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 47

กลุ่มข่าวสาร :

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563 หัวข้อ “การบัญชีต้นทุน” 

             วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563
ในหัวข้อ “การบัญชีต้นทุน” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

             สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ มีหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง 5 หน่วยงาน เข้าร่วม สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์อัชญา  ไพคำนาม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร

 

ข่าวล่าสุด