ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2562 22:08:54     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 379

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (iqs) ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ อธิการบดี

ให้เป็นตัวแทนของ มจ.ร่วมประชุมกับ สสจ.เชียงใหม่ และ แพทย์แผนไทย

เพื่อ ร่วมวางแนวทางการขออนุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินงานการพัฒนากัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพ อาหารเสริม เวชภัณฑ์ และ อาหารสุขภาพสัตว์

ทั้งนี้ ตัวแทนสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (iqs) ได้รับมอบหมายภารกิจเป็นแกนหลัก ในระยะแรกของ ม.แม่โจ้ ทางด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ที่มีความพร้อมและความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานในระบบ ISO/IEC 17025 ที่รับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (iqs)

จะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางของผู้บริหารระดับสูงของ ม.แม่โจ้ ในการติดต่อประสานงานโดยตรงกับ สนง.อาหารและยา (อย.) กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 พ.ค.2562 นี้ต่อไป

ข่าวล่าสุด